Chương trình Tự nguyện của FAO:

Trong thời gian hoạt động của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) tại Việt Nam, Tổ chức đã tiến hành nhiều hoạt động rộng khắp để hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên toàn quốc bao gồm: giúp đỡ Chính phủ tạo điều kiện cho nghiên cứu nhằm hỗ trợ phát triển nông thôn, đưa vào các giống cây trồng và vật nuôi mới, đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản, hỗ trợ tái trồng rừng, bảo vệ môi trường, hoạt động nhằm mục tiêu an ninh lương thực cũng như giảm nhẹ các tác động của thiên tai và những trường hợp khẩn cấp khác. Nhờ quá trình có mặt lâu dài ở Việt Nam, FAO đã xây dựng được một bề dày kinh nghiệm công tác, là mấu chốt để hỗ trợ hiệu quả trong quá trình phát triển ngành nông nghiệp của đất nước.

Cùng hành động nhằm vươn tới mục tiêu của Hội nghị thượng đỉnh thế giới về lương thựcFAO cam kết phối hợp với các đối tác của mình nhằm tìm kiếm các giải pháp bền vững để giúp chấm dứt tình trạng đói trên toàn thế giới. Tình trạng mất an ninh lương thực được FAO định nghĩa là khi “nhân dân sống trong tình trạng thiếu ăn và lo sợ nạn đói”. An ninh lương thực là một vấn đề được ưu tiên cấp quốc gia ở Việt Nam và đất nước đang phấn đấu đạt mục tiêu của Hội nghị thượng đỉnh thế giới về lương thực (1996), đó là đến năm 2015 giảm chỉ còn một nửa số người suy dinh dưỡng so với năm 1990. Trong thập kỷ qua Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn nhằm vươn tới mục tiêu này. Đặc biệt là nhờ tăng mạnh năng suất nông nghiệp Việt Nam đã tự chủ được về lúa gạo ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, mặc dù đã đạt được những thành tựu to lớn trên, tình trạng đói và suy dinh dưỡng vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trên đất nước và vẫn còn một bộ phận dân cư đáng kể có nguy cơ bị mất an ninh lương thực. Theo số liệu của FAO (1996-98) thì khoảng 22 phần trăm dân số Việt Nam vẫn bị thiếu hụt năng lượng trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Chương trình Lương thực truyền thông (Telefood) đẩy mạnh các hoạt động thuỷ sản, nông nghiệp và làm vườn ở Việt Nam

Telefood là một chiến dịch truyền thông toàn cầu do FAO phát động nhằm nâng cao nhận thức về nạn đói trên thế giới. Nguồn vốn do nhân dân toàn thế giới quyên góp được sử dụng để tài trợ cho các dự án quy mô nhỏ nhằm giúp ích cho dân nghèo nông thôn tại trên 90 nước. Tại Việt Nam, ngân quỹ của chương trình Telefood đang được sử dụng cho nhiều dự án trong các lĩnh vực thuỷ sản, nông nghiệp và làm vườn.

Ngành nông nghiệp có tầm quan trọng chủ yếu đối với Việt Nam, là một ngành thiết yếu để đạt được mục tiêu an ninh lương thực quốc gia, đồng thời cung cấp khoảng 66 phần trăm tổng số việc làm. Tuy nhiên, chỉ có 25 phần trăm trong tổng sản phẩm nội địa (GDP) và 30 phần trăm trong tổng thu nhập từ xuất khẩu là từ nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Chính phủ nhận thức rõ rằng một ngành nông nghiệp mạnh mẽ hơn và nâng cao thu nhập từ giá trị gia tăng ở những vùng nông thôn là mấu chốt để kích thích tăng trưởng kinh tế nói chung của Việt Nam.