Thư viện của FAO tại Hà Nội được thành lập năm 1993, chứa đựng bộ sưu tập lớn các loại sách và văn bản dự án về các lĩnh vực Nông nghiệp, Dinh dưỡng và an ninh lương thực, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp. Thư viện tại Văn phòng Đại diện của FAO được tổ chức và duy trì chủ yếu như là một thư viện tham khảo dành cho các nhân viên và tư vấn của Liên Hiệp Quốc và cũng là  Trung tâm thông tin của FAO cho các quan chức Chính phủ, các nhà nghiên cứu, và sinh viên. 

Trong những nỗ lực để thoả mãn nhu cầu của người sử dụng, thư viện của FAO cũng hợp tác với các Trung tâm khác như: UN Libraries tại Việt nam

Bộ sưu tập của Thư viện bao gồm:

Sách và các loại sách chuyên khảo: Hơn 3.000 đầu sách và ấn phẩm được trưng bày ngăn nắp trên giá và được phân loại theo đúng Hệ thống Phân loại của FAO.

Bộ sưu tập về đất nước: Bao gồm các báo cáo về dự án, văn kiện về các lĩnh vực được FAO xuất bản cũng như là các báo cáo của Chính phủ, các tổ chức Quốc gia và Quốc tế đề cập đặc biệt đến Việt nam.Các ấn phẩm thường kỳ: Gồm những bản tin, báo chí do FAO hoặc do các Nhà xuất bản khác thực hiện

Cơ sở dữ liệu: Bao gồm

REPDOC: các sách và các ấn phẩm tham khảo của FAO

NEW: Các báo cáo dự án, những nghiên cứu khả thi văn kiện về các lĩnh vực về Việt nam

CD-ROMs: Số của  CD-ROM dữ liệu có thể được nhân viên thư viện tìm kiếm

Các tài liệu khác: Bao gồm các loại tờ rơi, các ấn phẩm miễn phí, các bản tin của Liên Hiệp Quốc …

Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách

Giờ mở cửa: Thứ Hai-Thứ Sáu:
8:00 – trưa, và 14:00 – 17:00
Địa chỉ: 3 Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội
Tel: (84-4) 9424208-9423239-9424694
Fax: (84-4) 9423257
E-mail: [email protected]