Việt Nam tự hào về tiềm năng nông nghiệp phong phú với những cánh đồng phì nhiêu trồng lúa, ngô, đỗ tương cũng như các loại cây lương thực và thương phẩm khác; các loại cây ăn quả, cà phê và cao su; rừng và đất rừng cùng các môi trường nước ngọt và nước mặn. Cùng với quá trình đổi mới, đất nước đã có nhiều tiến bộ trong phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản bền vững cũng như xoá đói giảm nghèo. Việt Nam còn được ca ngợi về thành tựu cải thiện tính cạnh tranh của ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản trong nước cũng như nỗ lực tham gia toàn diện hơn vào thương mại khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên một tỷ lệ lớn dân cư Việt Nam vẫn đang phải sống trong tình trạng thiếu ăn và nhiều nông dân Việt Nam chưa thu được lợi ích hoàn toàn từ những thành tựu nông nghiệp của đất nước do thu nhập từ nghề nông còn rất thấp. Do đó tỷ lệ mất an ninh lương thực còn quá cao tới mức không chấp nhận được. Suy dinh dưỡng trẻ em là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Ngoài ra còn có các nhóm khác cũng có nguy cơ bị mất an ninh lương thực như phụ nữ và các dân tộc ít người. Làm thế nào để Việt Nam có thể hướng những tiềm năng tốt nhất vào mục tiêu an ninh lương thực cho tất cả mọi người là một trong những thách thức lớn nhất đối với đất nước hiện nay.

Trên con đường tiến vào thiên niên kỷ mới, FAO đang tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm phát triển tiềm năng nông nghiệp và đạt được an ninh lương thực. FAO cam kết giúp đỡ Việt Nam đạt mục tiêu của Hội nghị thượng đỉnh thế giới về lương thực là đến năm 2015 giảm số người đói xuống chỉ còn một nửa năm 1990. Để đạt mục tiêu này, FAO đang hỗ trợ Việt Nam khai thác các tiềm năng nông nghiệp, thuỷ sản và lâm nghiệp của đất nước trên cơ sở bền vững, giúp phát triển đời sống ở nông thôn và trợ giúp Việt Nam thực thi các chính sách đẩy mạnh tính cạnh tranh và hội nhập toàn cầu trong lĩnh vực nông nghiệp. FAO cũng đang khuyến khích Việt Nam trở thành một tác nhân chính trong những nỗ lực phát triển nông nghiệp quốc tế. Hỗ trợ triển khai các giải pháp lâu dài để xoá đói giảm nghèo là những mục tiêu hàng đầu của FAO tại Việt Nam trong những năm tới.