Các dự án khẩn cấp giảm nhẹ những ảnh hưởng của lũ lụt và đưa ra các biện pháp phòng ngừa

Hỗ trợ những nông dân và ngư dân bị thiên tai tấn công là một vai trò quan trọng của FAO. Tổ chức hiện đang thực hiện ba dự án hỗ trợ khẩn cấp trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản do chính FAO và Chính phủ các nước Thuỵ Sĩ và Na Uy tài trợ để hỗ trợ cho những người nuôi cá ở mười huyện thuộc các tỉnh An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp, giúp giảm nhẹ những ảnh hưởng của lũ lụt tàn phá van tháng 8 năm 2000 ở miền nam Việt Nam.

 Các dự án này đang giúp các hộ gia đình nuôi cá nghèo khôi phục lại các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, theo dõi tỷ lệ mắc bệnh của cá trong các trại nuôi trồng thuỷ sản sau lũ lụt, ngăn chặn sự bùng nổ của bệnh dịch và cung cấp cá giống cho các hộ này để bắt đầu lại sản xuất. Điểm quan trọng là các dự án còn đưa vào áp dụng các hệ thống phòng ngừa để giúp nông dân giảm thiểu những ảnh hưởng của lũ lụt trong tương lai: những người nuôi cá được huấn luyện về quản lý bệnh cá nhằm giúp giảm bớt tác động của lũ lụt hàng năm đến cá, đồng thời các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được cung cấp lưới để quây quanh ao ngăn ngừa mất cá trong những trận lũ sau này.

 Người dân nuôi cá khôi phục lại sản xuất sau lũ lụt thảm khốc

Năm ngoái lũ lụt tới quá sớm và đột ngột khi cá chưa đủ lớn để bán” – Ông Đoàn Văn Hai, một nông dân nghèo ở Đồng Tháp kể lại. “Năm ngoái tôi đầu tư 3 triệu đồng (206 đô-la Mỹ) vào nuôi cá và 600 000 đồng (41 đô-la Mỹ) vào lưới, nhưng lưới lại không đủ cao. Là một người nuôi cá thủ công có 12 năm kinh nghiệm, ông Hai chú thích rằng: “Vào những năm bình thường lãi ròng tôi thu từ nuôi cá là khoảng 7 triệu đồng (480 đô-la Mỹ). Nhưng năm 2000 ông Hai không có lãi. Trong tháng 10 năm 2000 ông mất toàn bộ vụ lúa và gần như toàn bộ số cá ông và gia đình đang nuôi trong ao cá cạnh nhà. Trận lụt mà theo những người còn sống là “ác liệt nhất trong vòng 40 năm” đã tấn công vùng đồng bằng sông Cửu Long và để lại hàng trăm ngàn hộ gia đình nông dân không có chỗ ở, thức ăn hoặc phương tiện sinh sống. Dù bị mất hầu như tất cả, ông Hai thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều người khi ông và gia đình ông vẫn còn sống sót sau lũ lụt.

 Vài tháng sau khi lũ lụt tấn công, ông Hai và gia đình ông đang dần hồi phục lại nhờ có giống và vật tư do một dự án khẩn cấp của FAO cung cấp. Dự án này đang được tiến hành tại bốn huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp, hỗ trợ cho những hộ gia đình nông dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghèo và có nguy cơ bị mất an ninh lương thực nhất. Ông Hai đã được khuyến nông huyện xác định là một trong 70 nông dân ở huyện Lai Vung mà cuộc sống hoàn toàn bị lũ lụt tàn phá. Dự án khẩn cấp của FAO đang giúp những người nuôi cá bắt đầu lại các hoạt động sản xuất bằng cách cung cấp con giống, lưới và hỗ trợ kỹ thuật.

 Ông Hai đang được dự án FAO giúp ích về nhiều mặt: mới đây ông đã được nhận khoảng 2 300 con cá giống các loài cá tra, cá hương và cá rô đồng, và sẽ được hỗ trợ kỹ thuật về theo dõi bệnh cá từ các chuyên viên và cán bộ khuyến ngư của trường Đại học Cần Thơ và Sở Thuỷ sản Đồng Tháp. Ngoài ra, ông sẽ được cung cấp lưới và cọc cao để quây ao ngăn cá khỏi thoát ra trong mùa mưa tới. Ông Hai và gia đình ông giờ đây có thể chờ đợi vụ thu hoạch cá sau một cách lạc quan: “Cá giống có chất lượng rất tốt và kích thước phù hợp để thả vào ao”. Năm ngoái ông nuôi cá chép, cá chép hương và cá rô phi, nhưng giờ đây “các loài mới này dễ nuôi và dễ bán hơn”.