Vật nuôi khỏe không cần kháng sinh, chỉ cần được tiêm phòng đầy đủ, chuồng nuôi được dọn sạch hàng ngày và tốt nhất không cho người ngoài vào khu chăn nuôi.