Nên dùng thuốc kháng sinh theo đơn cho vật nuôi để đảm bảo an toàn, đạt được lợi ích lâu dài. Tránh dùng kháng sinh tùy tiện, không rõ nguồn gốc sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng vật nuôi và mất giá trị thương phẩm.