Fao là gì?

Fao Việt Nam được thành lập năm 1945 với nhiệm vụ nâng cao cấp độ dinh dưỡng và mức sống, tăng năng suất nông nghiệp, và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân nông thôn.

Ngày nay, Fao là Một tổ chức chuyên môn lớn nhất trong hệ thống Liên hiệp quốc, đồng thời là tổ chức hàng đầu trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và phát triển nông thôn.

Fao Việt Nam Cover

Năm 1978, FAO bắt đầu có hoạt động ở Việt Nam, và một năm sau, Văn phòng Đại Diện đã được thành lập ở Hà Nội. Kể từ đó, FAO đã hỗ trợ kỹ thuật và đóng góp ý kiến tư vấn cho Chính phủ Việt Nam, và đã tham gia thực thi và thực hiện hơn 354 dự án thuộc các lĩnh vực phát triển nông nghiệp bền vững, dinh dưỡng và an ninh lương thực, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Trên con đường tiến vào thiên niên kỷ mới, FAO đang tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam nhằm phát triển tiềm năng nông nghiệp và đạt được an ninh lương thực. FAO cam kết giúp đỡ Việt Nam đạt mục tiêu của Hội nghị thượng đỉnh thế giới về lương thực là đến năm 2015 giảm số người đói xuống chỉ còn một nửa năm 1990.

Để đạt mục tiêu này, FAO đang hỗ trợ Việt Nam khai thác các tiềm năng nông nghiệp, thuỷ sản và lâm nghiệp của đất nước trên cơ sở bền vững, giúp phát triển đời sống ở nông thôn và trợ giúp Việt Nam thực thi các chính sách đẩy mạnh tính cạnh tranh và hội nhập toàn cầu trong lĩnh vực nông nghiệp.

FAO cũng đang khuyến khích Việt Nam trở thành một tác nhân chính trong những nỗ lực phát triển nông nghiệp quốc tế. Hỗ trợ triển khai các giải pháp lâu dài để xoá đói giảm nghèo là những mục tiêu hàng đầu của FAO tại Việt Nam trong những năm tới.

Fao tại Việt Nam

FAO bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 1978 và một năm sau đó văn phòng đại diện FAO đã được thành lập tại Hà Nội. Vào thời gian đó, đất nước đang phải đương đầu với những thử thách to lớn:

Nhiều năm chiến tranh đã tàn phá cơ sở vật chất, kinh tế và thể chế của đất nước, ngoài ra Việt Nam còn bị cô lập với phần lớn thế giới bên ngoài, đồng thời nhiều nguồn hỗ trợ phát triển truyền thống cũng nằm ngoài khả năng tiếp cận của đất nước.

Fao Việt Nam Logo

Chính trong những năm khó khăn đó, FAO đã nhanh chóng trở thành một đối tác quan trọng, đồng thời là tổ chức hỗ trợ kỹ thuật chính trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thực tế là vào đầu những năm 1980 kinh phí cho chương trình FAO tại Việt Nam xếp hàng thứ ba trên thế giới, chỉ sau ấn Độ và Trung Quốc.

Một trong những mục tiêu ban đầu của mối quan hệ cộng tác là nhằm khôi phục lại sự phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Tái thiết thể chế là một ưu tiên hàng đầu; phần lớn hỗ trợ ban đầu của FAO đều dành cho công tác phát triển thể chế và xây dựng năng lực.

FAO đã hướng dẫn thành lập một số cơ quan mới, bao gồm Viện Khoa học Nông nghiệp, Viện Nông hoá Thổ nhưỡngCục Bảo vệ thực vật, cũng như giúp củng cố các tổ chức sẵn có.

Công tác nghiên cứu và phát triển nông nghiệp cũng được FAO hết sức chú ý ưu tiên, coi đây là một biện pháp để tăng cường trồng trọt các loại cây ví dụ như bông, dừa, cà phê, ngô và cao su. Trong thời gian những năm 1970 và 1980 FAO cũng đã khuyến khích phát triển nghề làm vườn và trồng dâu nuôi tằm.

FAO đã hỗ trợ cho các đối tác trong nước đưa vào chăn nuôi các giống gia cầm mới có giá trị thương phẩm và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thú y.

Nhờ có hỗ trợ của FAO thông qua các dự án, các kỹ năng khoa học kỹ thuật đã được hoàn thiện, đồng thời các chương trình tổng hợp và thực tiễn liên quan đến bảo vệ thực vật cũng như cung cấp giống đã được triển khai.

Nhờ những dự án hỗ trợ kỹ thuật như vậy, Việt Nam đã có thể tiếp cận được với các công nghệ và trang thiết bị tiên tiến. Điều quan trọng hơn nữa là dự trữ quốc gia về nguồn nhân lực, tri thức khoa học và trình độ chuyên môn kỹ thuật của đất nước được tăng cường một cách đáng kể.

FAO đã giúp Việt Nam xây dựng được nhiều cơ sở nền tảng cho những tiến bộ sau này trong một số lĩnh vực bao gồm trồng lúa, hạt điều và cao su, trồng dâu nuôi tằm, phát triển giống, nuôi tôm và chăn nuôi gia súc gia cầm.

Quá trình đổi mới bắt đầu ở Việt Nam vào năm 1986 đã tác động sâu sắc đến các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; hầu như mọi phương diện của nền kinh tế nông thôn đều chịu ảnh hưởng của quá trình này.

Để đối phó với những thay đổi trên diện rộng do quá trình đổi mới đem lại, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị FAO hỗ trợ nghiên cứu tổng quan các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Những nghiên cứu tổng quan này đã giúp xác định được những vướng mắc và cơ hội do thời kỳ chuyển đổi đặt ra, đồng thời giúp vạch ra con đường tiến hành cải cách chính sách và luật pháp.