Tăng cường vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia trong các hệ thống thực phẩm dinh dưỡng ở Việt Nam.

Hanoi, Viet Nam ngày 13/11/2020. Hội thảo tập huấn dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Việt Nam đã được tổ chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA). Hội thảo này hướng tới đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông sản, do FAO phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cùng với liên minh giữa Tổ chức Đa dạng Sinh học Quốc tếCIAT, Viện Phát triển Hợp tác Nông nghiệp Châu Á (IDACA) của Nhật Bản, và Viện Nghiên cứu Rau Quả (FAVRI) cùng tổ chức.

Tăng cường vai trò doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tham dự hội thảo tập huấn có đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong chuỗi giá trị rau quả tươi, các giảng viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Văn phòng FAO Việt Nam, cũng như các chuyên gia đến từ liên minh giữa Tổ chức Đa dạng Sinh học Quốc tế và CIAT, và Viện Nghiên cứu Rau Quả.

Các tổ chức doanh nghiệp tư nhân, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động ở Việt Nam, là các nhân tố quan trọng trong hệ thống thực phẩm, bởi họ có thể đóng góp cho việc cải thiện dinh dưỡng và khuyến khích chế độ ăn lành mạnh cho tất cả mọi người. Các doanh nghiệp này cần được trang bị những kỹ năng và năng lực vững chắc nhằm duy trì chất lượng dinh dưỡng của thực phẩm trong quá trình sản xuất và chế biến, cũng như những kiến thức giúp họ nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và khuyến khích các sản phẩm thực phẩm phục vụ cho chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong lĩnh vực hoạt động của mình, điều này khiến các doanh nghiệp này khó có thể phát huy vai trò của mình trong việc thúc đẩy các cách tiếp cận liên quan đến dinh dưỡng một cách nhất quán.

Theo một khảo sát và phân tích do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiến hành vào năm 2019 thông qua tham vấn với FAO, các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất cần được tập huấn và nâng cao năng lực về một loạt các chủ đề, bao gồm các hệ thống chất lượng thực phẩm và quản lý doanh nghiệp. Hội thảo này nằm trong một chuỗi các hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng cường năng lực về quản lý chất lượng thực phẩm cũng như nâng cao kỹ năng về phân tích thị trường của các doanh nghiệp này.

Hội thảo này cũng là một trong số các hoạt động được xây dựng trong khuôn khổ dự án của FAO về Tăng cường năng lực cho các hệ thống thực phẩm về dinh dưỡng thông qua cách tiếp cận đa bên—kinh phí do Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF) Nhật Bản tài trợ và được thực hiện tại Việt Nam, Ghana và Kenya.

Mục tiêu của dự án này là hỗ trợ các quốc gia trong việc tăng cường vai trò của các doanh nghiệp nông sản vừa và nhỏ trong các hệ thống thực phẩm mà các doanh nghiệp này vận hành, nhằm mục tiêu cải thiện dinh dưỡng và khuyến khích các chế độ ăn lành mạnh, dễ tiếp cận với tất cả mọi người.

Nguồn: http://www.fao.org/vietnam/news/detail/vn/c/1330870/