Các dự án nông nghiệp đã hoàn thành

Các dự án đã hoàn thànhCác dự án Nông nghiệp đã hoàn thành bởi FAO.

Nhà tài trợ và thời gian được để trong ngoặc