Dự ánTài trợThời gianKinh phí (Đô la Mỹ)Mục tiêu
VIE/99/015 – Chiến lược quốc gia về kiểm dịch thuỷ sản ở Việt NamUNDP4-12/ 200048.000Nhằm hỗ trợ các mục tiêu của Chính phủ cho ngành thuỷ sản là góp phần vào an ninh lương thực, xoá đói giảm nghèo và tăng thu ngoại hối. FAO hỗ trợ Bộ Thuỷ sản về mặt kỹ thuật trong phát triển chiến lược và khuôn khổ quốc gia về kiểm dịch thuỷ sản và cấp giấy chứng nhận y tế ở Việt Nam.
VIE/98/009– Phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở miền núi phía BắcUNDP1999-2002164.500Dự án nhằm mục tiêu xây dựng năng lực trong nước trên cơ sở sự tham gia của cộng đồng để cho phép người nghèo và dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa tiến hành một chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản. Nhấn mạnh vào việc đẩy mạnh một mạng lưới khuyến ngư, cải thiện hệ thống sản xuất và phân phối giống để cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho nông dân dân tộc thiểu số miền núi sống ở vùng sâu vùng xa. Ưu tiên đặc biệt cho giáo dục giới và sự tham gia của phụ nữ vào tất cả các hoạt động của dự án để nâng cao vị trí của phụ nữ trong gia đình cũng như trong xã hội nói chung.