Dự ánTài trợThời gianKinh phí
(Đôla Mỹ)
                           Mục tiêu
OSRO/VIE/002/NOR –  Hỗ trợ khẩn cấp vật tư nông nghiệp cho nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long,Việt NamNOR2/2001-
8/2001 

 

219.485Mục tiêu của dự án là nhằm cung cấp các đầu vào nông nghiệp (hạt giống rau, phân bón và cây ăn quả non) cho nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long: Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long, là những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hỗ trợ này sẽ trực tiếp giúp ích cho khoảng 10.000 hộ gia đình nghèo và trong tương lai xoá bỏ sự phụ thuộc của họ vào viện trợ lương thực từ bên ngoài.
OSRO/VIE/001/DHA –  Hỗ trợ khẩn cấp thóc giống cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh An Giang (Việt Nam)FAO2000-2001

 

 

378. 800Mục tiêu của dự án là nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam khôi phục lại sản xuất lúa gạo ở tỉnh An Giang.
TCP/VIE/0067 –  Hỗ trợ khẩn cấp thóc giống cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Đồng ThápFAO2000-2001

 

 

399. 000Mục tiêu của dự án là nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam khôi phục lại sản xuất lúa gạo ở năm huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi trận lũ lụt năm 2000 vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể các huyện được dự án này hỗ trợ gồm có Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình và Tháp Mười.