Dự án
Tài trợ
Thời gian
Kinh phí (Đô la Mỹ)
Mục tiêu
VIE/00/016 – Chiến lược giảm nghèo
UNDP
9/2000- 11/2000
90.000
Dự án hỗ trợ về kỹ thuật cho chính phủ trong việc thiết lập: (i) (i) Chiến lược 5 năm về xoá đói, giảm nghèo (i) Tài liệu chiến lược giảm nghèo trong thời gian trước mắt nhằm giúp thương lượng với Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế, tăng thuận lợi để đạt được điều chỉnh cơ cấu tín dụng và giảm nghèo
VIE/00/009/08/12 – Chính sách và chiến lược vì an ninh lương thực quốc gia bền vững ở Việt Nam
UNDP
2000-2001
232.000
Dự án sẽ tiến hành đánh giá các vấn đề an ninh lương thực và những yếu tố quyết định Dự án sẽ tiến hành đánh giá các vấn đề an ninh lương thực và những yếu tố quyết định đến an ninh lương thực cũng như xây dựng các chiến lược và xác định những chương trình cho nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm đạt được an ninh lương thực quốc gia tốt đẹp bền vững trong khuôn khổ các mục tiêu kinh tế-xã hộI dài hạn của Chính phủ Việt Nam
TCP/VIE/8924- Xây dựng một chương trình kiểm tra và cấp giấy chứng nhận xuất khẩu;
FAO
1999-2000
198.000
Nhằm hỗ trợ thiết lập một hệ thống kiểm tra và cấp giấy chứng nhận xuất khẩu lương thực hiệu quả được quản lý tốt và đáng tin cậy đáp ứng các yêu cầu của Tổ chức Thương mại Thế giới, và nhằm cải thiện khả năng của các phòng thí nghiệm ở Việt Nam để tiến hành các phân tích hoá học và vi sinh về lương thực thực phẩm.
GCP/VIE/024/ITA – Tăng cường hệ thống thông tin an ninh lương thực quốc gia ở Việt Nam
Ý
2000-2003
1.484.131
Nhằm tăng cường hệ thống thông tin an ninh lương thực quốc gia