Trong thời gian hoạt động của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) tại Việt Nam, Tổ chức đã tiến hành nhiều hoạt động rộng khắp để hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên toàn quốc bao gồm: giúp đỡ Chính phủ tạo điều kiện cho nghiên cứu nhằm hỗ trợ phát triển nông thôn, đưa vào các giống cây trồng và vật nuôi mới, đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản, hỗ trợ tái trồng rừng, bảo vệ môi trường, hoạt động nhằm mục tiêu an ninh lương thực cũng như giảm nhẹ các tác động của thiên tai và những trường hợp khẩn cấp khác. Nhờ quá trình có mặt lâu dài ở Việt Nam, FAO đã xây dựng được một bề dày kinh nghiệm công tác, là mấu chốt để hỗ trợ hiệu quả trong quá trình phát triển ngành nông nghiệp của đất nước. Các chương trình bao gồm các vấn đề về:

Nông nghiệp
Dinh dưỡng 
Lâm nghiệp 
Ngư nghiệp 
Giới 
Khẩn cấp 

“Đất nước chúng tôi mong được tăng cường hợp tác hơn nữa với FAO trong cuộc chiến chống đói nghèo cũng như trong các chương trình kinh tế và xã hội khác. Hỗ trợ của FAO đã giúp Việt Nam thực hiện các chính sách trước mắt cũng như lâu dài trong ngành nông nghiệp, đẩy mạnh an ninh lương thực và giúp khắc phục những hậu quả của lũ lụt”.

 Chủ tịch nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương phát biểu nhân chuyến thăm Việt Nam của Tiến sĩ Jacques Diouf, Tổng Giám đốc FAO, tháng 5 năm 2001

Giải ngân của FAO  đối với Việt nam 1996-99

Năm1996199719981999*
Giải ngân
(Triệu US$)
2.6771.5963.0534.915

Bảng không bao gồm các khoản giải ngân cho các hoạt động thường xuyên ước tính khoảng xấp xỉ 1,5 triệu USD/năm.
* Dự kiến

Phân chia hỗ trợ theo nghành (1996-98)