Cùng xem danh sách thuốc bảo vệ thực vật 2019 theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT vào ngày 20/9/2019 tại Hà Nội. Xem có điểm gì khác biệt so với Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 2018.

Trong này sẽ có đầy đủ danh sách các thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và cấm sử dụng để bà con tiện theo dõi. Tránh việc sử dụng các loại thuốc BVTV sai quy định, gây hại cho đồng ruộng, môi trường và sức khỏe con người.

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 2019